L Ciano

Spotify inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Spotify cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://www.spotify.com/nl/legal/privacy-policy/ [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/9e449d63-042b-4014-a174-6f742101c205.

Inhoud tonen

L Ciano

Op zijn 16e leeftijd was Luciano Morais (L CIANO) al bezig met rappen met vrienden uit zijn buurt. Naarmate hij ouder werd zag hij de potentie van een echte rapper in zijn spiegelbeeld. De motivatie om die potentie tot bloei te brengen kwam voort uit willen maken van muziek dat mensen kan inspireren.

L CIANO is een geboren en getogen Rotterdammer. Hij is opgegroeid in de buurt Witte de With. Dit komt ook vaak terug in zijn nummers, omdat hij zijn buurt altijd blijft representeren. Daar is het namelijk allemaal begonnen.

De muziekwereld is niet makkelijk. Dit werd hem al snel duidelijk. Maar hij wil wel werk maken van zijn passie. Hij maakt muziek voor zijn moeder en voor zijn vrienden. Hij wil het maken met de mensen om hem heen en degenen die hem het meest steunen.

L CIANO wil muziek maken, omdat hij het meer ziet als een roeping dan als bezigheid!